Bizim yolumuz İman, İslâm ve Ahlâk-ı Muhammedî'yi aşılamaktan ibarettir.
Gâye: Rıza-î İlahîdir.
Vasiyetim olsun; tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli Sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız.

Maddî vücutların her ne kadar dünya hayatından ayrılmış ise de, mânevi tasarrufları, el'an tamamiyle ve kemâliyle devam etmektedir.


   
  seyyidler zinciri............ALTUN SİLSİLE
  Tunahan'ım Efendim
 
Tunahan'ım Efendim

Ferhatlardan doğdu güneş usulca aleme,
Sardı cihana nurun, Tunahan'ım efendim.
Müjdeler olsun seni bilip candan sevene,
O sevgiye muhtacım, Tunahan'ım efendim.

İlkbaharda açan gül bilmez senin bendini,
Şu dünyada tek güzel sanır durur kendini.
Görseydi nur cemalin, kalırdı öyle kaim
Nurun çehrende daim, Tunahan'ım efendim.

Gül bahçesinde gezen bülbül gülleri arar,
Gül cemalin gayri alemde gül neye yarar?
Bihamdillah bulmuşum meccanen nur merkezim,
Merkezim aşikardır, Tunahan'ım efendim.

Mübarek gözlerinden derya gibi yaş geldi,
Sulanan tüm topraklar nur filizleri verdi.
Nur filizli ağaçlar sayesinde yeşerdim,
Cihana can suyusun, Tunahan'ım efendim.

Cemalin görmek için ağarıyor şafaklar,
Bir damla nurun için boyun büker başaklar.
Feyzin ile sabahlar, feyzinle gecelerim,
Bizleri nura verdin, Tunahan'ım efendim.

Alemler feyiz alır diz çöküp nur deryana,
Beyaz laleler hayran senin nurlu kokuna.
Bahtiyarsın yerinde ey Karacaahmed'im,
Bağrındaki konuğun Tunahan'ım efendim.

Bulutlarda gezinsem, toprakta sürünsem de,
Benim nardan necatım, ab-ı hayatım sende.
Anam babam fedadır, sevgin için herşeyim,
Senden başka kapım yok, Tunahan'ım efendim.

Sevgine yanar alem, zerreden ahı gelmez,
Görmeyen esrarını, aşk hali nedir bilmez.
Sevgimin beyanından aciz kaldı bu dilim,
Aşkına canlar feda, Tunahan'ım efendim.

Ey dertlerin dermanı nur saçan yüce Hazret.
Ey canların cananı aşıklar sana hasret.
De madem sevgin sarar bir derya gibi içim,
Nur sultanım Üstadım, Tunahan'ım efendim.
__________________
BU DÜNYANIN CEFASINDAN SEFASINA SIRA GELMEZ, GAFİL OLMA İLME ÇALIŞ GİDEN GÜNLER GERİ GELMEZ..
BİZİM YOLUMUZ İMAN, İSLAM VE AHLAK-I MUHAMMEDİ'YEYİ AŞILAMAKTAN İBARETTİR.
GAYE: RIZA-İ İLAHİDİR.
VASİYETİM OLSUN; TEFRİKAYA DÜŞMEYİNİZ. KAVMİYET GÜTMEYİNİZ. EHLİ SÜNNETİN GAYRİ OLAN YANLIŞ YOLLARA SAPMAYINIZ....
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN (K.S) 
  Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!

 

Gerçek Mürşid

Muhammed Bahâüddin Şâh Nakşibend (k.s.) Hazretleri buyurdular:


"Biz ilk zamanlar kendimiz aranan, başkalarını da arayan sanırdık. Yanılmışız; şimdi o görüşümüzden dönüyoruz. Gerçek mürşid, Allahü Teâlâ'dır. O, kimin içinde, bu yola (dinin özüne) karşı bir istek bulursa bize yolluyor. Bize gelince de, nasibi neyse, bizim yolumuzdan ona kavuşuyor."Hakiki Mürşid

"Ağaç nasıl ki, gövdesinden değil de meyvesinden iyi anlaşılırsa, mürşid-i kâmil olan kişiler de, gösterişli zâhir hallerinden değil, meyve ve mensuplarından yani yetiştirdikleri kimselerin güzel hallerinden anlaşılır. Ve bu sûretle kendilerine tâbi olmak, mânevî feyzinden her hususta istifâde etmek câiz ve sahih olur. Şöhreti arşa çıksa, hakîki mürşidin misâli, meyvesidir." (Ebu'l Faruk k.s.)

 

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

silsileisaadat.tr.gg